EU PROJEKT


             EUROPSKA UNIJA

    "ZAJEDNO DO FONDOVA EU"


·         naziv projekta (operacije) korisnika/partnera u projektu:

 

Sportske aktivnosti za djecu i mlade

 

·         kratki opis projekta (operacije):

 

Aktivnosti projekta doprinosi povećanju broja besplatnih malonogometnih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti. Svrha projekta je poticanje razvoja kognitivnih sposobnosti i društvenih vještina djece i mladih putem stvaranja mladog igračkog kadra i osnaživanje zdravlja djece i mladih.

 

 

·         ciljevi projekta:

 

Cilj je kvalitetno korištenje odmora i slobodnog vremena djece i mladih, radi povećanja uključenosti djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu kroz šport. Naglasak projekta stavljen je i na dodatnu edukaciju trenera i voditelja aktivnosti za rad s djecom i mladima te promicanju projekta u zajednici kroz aktivnosti interdisciplinarne suradnje u kojoj sudjeluju roditelji i sportski klubovi.

 

·         očekivani rezultati projekta:

 

Očekivani rezultati projekta je uključiti 100 djece i mladih u dobi do 25 godina i 20 mladih osoba u dobi od 25 do 29 godina u besplatne malonogometne treninge.

 

Djeca i mladi koji kroz projekt „Sportske aktivnosti za djecu i mlade“ ostvaruju besplatnu članarinu u klubu su:

·         djeca i mladi čiji su roditelji nezaposleni

·         djeca čiji su roditelji korisnici doplatka za djecu

·         djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi

·         djeca i mladi iz jednoroditeljskih obitelji

·         djeca i mladi iz obitelji s troje ili više djece

·         djeca i mladi s problemima u ponašanju

·         djeca s teškoćama u razvoju

·         mladi koji su korisnici stipendija za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

·         nezaposleni mladi

 

 

·         ukupna vrijednost projekta:

958.700,00 kn

 

·         iznos koji sufinancira EU (u HRK):

814.895,00 kn

 

·         razdoblje provedbe projekta (od - do)

               od 21.12.2018.   do 21.12.2020.

 

·         kontakt osobe za više informacija:

Ime i prezime: ANTONIJO SVIRČIĆ

Tel.: +385 91 333 7533

Email: futsalclub.crnica@gmail.comEuropski socijalni fond -  http://www.esf.hr/

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – 
http://www.esf.hr/operativni-program/

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: https://strukturnifondovi.hr/Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost  Malonogometnog kluba "Crnica".

Izradu internet podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.