Predstavljanje projekta Sportske aktivnosti za djecu i mlade

13.3.2019. 14:31:57

MNK Crnica organizira prvu ulaznu konferenciju i predstavljanje projekta „Sportske aktivnosti za djecu i mlade“, UP. UP.02.1.1.08.0048. Projekt je sufinanciran EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a cilj projekta je uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u zajednicu kroz šport.

Konferencija će se održati 14. ožujka 2019. godine (četvrtak) u 19:00 sati u dvorani za sastanke SD „Miminac“ na adresi Miminac 15/I, 22 000 Šibenik. Na konferenciji će sudjelovati predstavnici  društvenog i javnog života grada Šibenika, članovi MNK Crnica, članovi drugih partnerskih sportskih udruga te prijatelji i simpatizeri kluba. Gostima i javnosti će se prezentirati projekt, važnost projekta te način uključivanja ciljnih skupina kroz sam projekt.

Svi oni koji se žele informirati o projektu, načinu provođenja projekta te svim ostalim detaljima kroz sam projekt pozvani su da sudjeluju na ovoj konferenciji.
                                                            Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Malonogometnog kluba „Crnica“.